TÀI LIỆU API HỆ THỐNG ESMS.VN

Giới thiệu hệ thống API

Nếu Website, hệ thống của bạn đang cần tính năng gửi SMS đến điện thoại khác hàng chẳng hạn như nhắn mã xác nhận khi đăng ký Website, hay phần mêm quản lý nhân sự cần nhắn tin thông báo lịch họp, chúc mừng sinh nhật nhân viên, Website thương mại điện tử nhắn tin thông báo giao dịch … Hệ thống SMS API của eSMS sẽ đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu của bạn.

Hệ thống API của chúng tôi đảm bảo tính nhanh, đơn giản, tin cậy và dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào.

Có thể kết nối bằng tất cả cả các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, ASP.NET, PHP.

Cơ chế hoạt động Hệ thống SMS API của eSMS

  • Kết nối thông qua Webservice: POST/GET, SOAP, Restful
  • Xác thực: các request của bạn sẽ được hệ thống xác thực thông qua APIkey và SecretKey, 2 key này sẽ được cấp sau khi bạn đăng ký tài khoản tại eSMS.vn

Trước khi sử dụng eSMS API vui lòng đăng ký tài khoản. (Có ngay 5000 đ trong tài khoản để dùng thử)

Sau khi đăng ký xong bạn truy cập vào Menu Quản lý API để lấy key

 

Danh sách API