VÌ SAO NÊN DÙNG
VIBER MARKETING CỦA ESMS?

 • ESMS là đối tác trực tiếp của Viber.
 • Check số điện thoại đã đăng ký Viber chưa.
 • Nếu số chưa đăng ký Viber, eSMS sẽ chuyển hướng sang gửi bằng SMS.
 • Tăng khả năng nhận biết thương hiệu – giữ mối quan hệ với khách hàng.
 • Giúp bạn tìm hiểu thêm về khách hàng của mình.
 • Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Ứng dụng linh hoạt.
 • Hướng đúng mục tiêu.
 • Thống kê chi tiết.
 • Tiết kiệm chi phí tới mức tối thiểu

TƯ VẤN

Vì đặc thù mỗi tính năng và nhóm đối tượng khác nhau,
bạn hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

  Liên hệ tư vấn miễn phí